Svet-Stranek.cz
Prodej dámské, dětské a pánské obuvi Jana Kunzová
Zdravotní pomůcky-vše pro zdraví

Reklamační řád:Prodej dámské, dětské a pánské obuvi Jana Kunzová

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád


1.Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák.o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží ( dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").


2.Záruční doba

Na veškeré zboží zakoupené v prodejně zdravotních pomůcek je poskytována plná záruka dle platných právních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. U spotřebního zboží(zdravotnické pomůcky a pod.) je záruční doba 24 měsíců. U kosmetiky odpovídá záruční doba době exspirace (datu použitelnosti). Záruční doba začíná běžet dnem nákupu zboží kupujícím.3.Záruční podmínky

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla,

  • vada byla způsobena běžným opotřebením,

  • vada vznikla nesprávným používáním zboží (např. užíváním v rozporu s návodem k použití, provozem při nesprávném napájecím napětí),

  • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem,

  • vada vznikla nevhodným skladováním, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží,

  • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce,

  • vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN,

  • zboží bylo poškozeno v rámci zásahu vyšší moci (např. živelné katastrofy).


Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. 

   1. Podmínky a vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je : Zdravotní pomůcky-vše pro zdraví Ostravská 131/14 , 748 01 Hlučín

 Kupující je spolu s reklamovaným zbožím povinen dodat záruční list +paragon – bez těchto dokladů nelze reklamované zboží přijmout! V případě reklamace obuvi musí být obuv čistá, špinavou obuv nelze reklamovat!


5.Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.7 2014. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Aktuální znění bude vždy zákazníkům k dispozici na těchto internetových stránkách.

šipka
návštěvníků stránky
celkem488 487
tento týden568
dnes127